Головна / Новини / Дискурс Революції Гідності

Дискурс Революції Гідності

Дискурс Революції Гідності

Міждисциплінарний науково-соціальний проект

Міждисциплінарний науково-соціальний проект «Дискурс Революції Гідності: Семіотика новітньої України» започатковано українськими фахівцями з різних галузей соціальних і гуманітарних наук – філософії, філології, соціології, історії, психології, політології, релігієзнавства та медіакомунікацій – з метою протистояння інформаційній агресії та стабілізації картини світу у суспільній свідомості шляхом актуалізації академічного і громадського діалогу навколо дослідження семіотичних змін періодів історичних потрясінь та забезпечення адекватного термінологічного представлення України та подій останніх років у національному і світовому інформаційних просторах.

Теоретичним підґрунтям проекту є теза про те, що революції і соціальні перевороти починаються не на полі бою, а на семіотичному рівні, коли відбувається руйнація семіотичного поля наявної суспільно-політичної системи та формування альтернативної семіосфери, що готує ґрунт для визрівання нової суспільно-політичної свідомості. Такі процеси, що тією чи іншою мірою притаманні будь-яким періодам соціальних потрясінь, набувають особливої значущості в умовах сучасних конфліктів, що розгортаються переважно у семіотичній площині, здобуваючи назви семантичних чи дискурсивних війн, війн смислів, ідей, пам’ятей тощо. Саме це відбувається в Україні з кінця 2013 року в контексті двох протилежних тенденцій: Революції Гідності і зростання громадської самосвідомості українців та жорсткої інформаційної агресії з боку Російської Федерації, що здійснюється, зокрема, через насадження елементів тоталітарного дискурсу.

В таких умовах серед ключових завдань політики протистояння насадженню чужорідних смислів та стабілізації картини світу у суспільній свідомості мають бути:

  • актуалізація академічного і громадського діалогу навколо дослідження семіотичних змін періодів історичних потрясінь, зокрема, Революції Гідності та подальших подій;
  • підвищення обізнаності громадян щодо ролі мови та інших знакових систем у конструюванні суспільної пам’яті та свідомості;
  • формування та імплементація у академічну і повсякденну мову соціально-політичного тезаурусу, адекватного сучасним умовам і стратегічним завданням держави;
  • винайдення адекватних іншомовних аналогів ключових термінів цього тезаурусу та сприяння трансляції їх у іншомовні інформаційні простори для адекватного термінологічного представлення України та подій останніх років у світі;
  • теоретичне обґрунтування «семіотики події» як напрямку дослідження семіотичних змін періодів історичних потрясінь, систематизація наявних напрацювань в цій сфері, розробка дієвої методики дослідження семіотики соціальних конфліктів, а також створення простору для подальших дискусій та системних досліджень як семіосфери українського конфлікту, так і «семіотики події» загалом.

Утім, хоча тема лінгвістичних та семіотичних трансформацій періодів соціальних зламів та потрясінь викликає стабільний інтерес лінгвістів, філософів, політологів, соціологів, істориків у всьому світі, масив вітчизняних напрацювань в цій сфері лише починає формуватися, майже не виходячи за межі журналістських розвідок та поодиноких академічних робіт, а законодавчі рекомендації щодо сучасного соціально-політичного тезаурусу обмежуються одиницями понять, що зумовлює актуальність проекту.

Ключовими принципами проекту, що мають забезпечити всебічне представлення інформації та не припустити його ідеологізації, є міждисциплінарність (через залучення до співпраці представників різних галузей науки (див. Додаток 2, Додаток 3) та позаінституціональність (через залучення окремих фахівців, а не тих чи інших наукових і державних установ).

Роботу над проектом розпочато у травні 2016 року. Реалізація триватиме 18 місяців, протягом яких планується проведення низки заходів, у тому числі:

Координатор проекту:

Іламі Ясна

Facebook: yasna.ilami

E-mail: ilami.yasna@gmail.com

Тел.: (044) 331-15-04

МТС: (050) 037-30-10

Life: (063) 514-36-00

Kyivstar: (098) 709-74-62

Більш детально на http://discourse.in.ua/project

Залишити відповідь