Гранти для викладачів НаУКМА

Головна / Наукових досліджень / Гранти для викладачів НаУКМА

Гранти, які вже отримали викладачі Наукма

2019-2020 роки

Професорський грант

Богдана Олійник, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри математики.

Симетричний аналіз діагональних границь дискретних структур».

Мета дослідження: пов’язати математичні об‘єкти, найбільш вживані в інформаційних технологіях і захисту інформації, а саме: групи, графи й метричні простори, зокрема, простори Хемінга, що допоможе відкрити нові зв’язки між класичними математичними об’єктами.

Докторський грант

Катерина Мальцева, доцент кафедри соціології, кандидат філософських наук, PhD

«Соціальні детермінанти здоров’я та кумулятивні ефекти соціальної нерівності у здоров’ї»

Мета дослідження: виявити соціальні детермінанти здоров’я та кумулятивні ефекти соціальної нерівності в здоров’ї, пояснити тенденції відтворення нерівностей у здоров’ї в Україні та специфіку передачі несприятливих соціально-економічних умов (англ. social disadvantage) між поколіннями в українських даних.

Молодий дослідник

Тетяна Костюченко, старша викладачка кафедри соціології, магістр, випускниця НаУКМА (БП «Соціологія», 2005)

«Мережі політичних еліт у Грузії, Литві, Угорщині та Україні»

Мета дослідження: виявити взаємозв’язки між тим, яку позицію в мережі має людина, та шансами цієї людини втриматися при владі в періоди політичної турбулентності, яких у зазначених країнах було кілька впродовж 1998-2018 років.

Молодий дослідник

Ірина Колесник, старша викладачка кафедри хімії

«Новітні полімерні системи доставки лікарських засобів»

Мета дослідження: одержання чутливих систем доставки ліків (гідрогелів, полімерних плівок, полімерних міцел) та встановлення закономірностей цілеспрямованого регулювання вивільнення лікарських засобів із даних систем.

2018-2019 роки

Професорський грант

Анатолій Бурбан

Кафедра хімії
«Функціональні полімери та полімерні мембрани (синтез, модифікування, властивості)» написання підручника»

Професорський грант

Марина Ткачук

Кафедра філософії та релігієзнавства
«Архівний дисертаційний фонд Київської духовної академії (1819‒1924) та його джерельний потенціал у вивченні історії вітчизняної філософської думки ХІХ – початку ХХ ст»

Тема дослідження: “Архівний дисертаційний фонд Київської духовної академії (1819‒1924) та його джерельний потенціал у вивченні історії вітчизняної філософської думки ХІХ – початку ХХ ст.»

Термін виконання проєкту: 02.01-30.06.2019

Докторський грант

Денис Білько

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем.
«Дослідження взаємодії мезенхімальних стовбурових клітин з гемопоетичними клітинами-попередниками злоякісно трансформованих клітин із використанням флуоресцентних та феромагнітних наноструктур»

Кандидатський грант

Наталія Гусак

Школа соціальної роботи
«Розвиток військової соціальної роботи в Україні»

2018 рік

Професорський грант

Руслан Чорней

Кафедра математики
«Локальне керування в мережах»

Докторський грант

Максим Антонюк

Кафедра біології
«Молекулярно-генетичний поліморфізм Triticum miguschovae та озимих сортів Пшениці м’якої (Triticum aestivum), залучених до інтрогресивної гібридизації з нею»

Кандидатський грант

Тетяна Степурко

Школа охорони здоров’я
«Реформа фінансування медичних послуг в Україні»

slide 5

Мар’яна Бурак

академічний директор Школи української мови та культури

Ґрант повертає науковцям втрачену віру в те, що попередні зусилля не були марними, а дослідження матиме кінцевий результат.

slide 4

Олена Галета

докторка філологічних наук,
професорка кафедри культурології УКУ

Підтримка науки сьогодні, визнання цінності наукового пошуку – це підтримка життєздатності спільноти і праця зі спільним майбутнім.

slide 3

Володимир Хіцяк

керівник проектів і програм Львівської бізнес-школи

Благодійний фонд «Повір у себе» – драйвер нашого проекту “Технології майбутнього та етичні виклики. Дослідження етичних проблем, спричинених новими технологіями”. Якби не цей грант, ми б напевно не змогли стартувати. Бо завжди легко знаходити фінансування, коли проект вже має перші результати, коли тобі всі довіряють, підтримують. Ми дуже вдячні, що фонд «Повір у себе» повірив нам, коли ми тільки починали роботу, коли ми ще не мали результати, а мали лише ідею

 

slide 2

Тарас Тимо

ліценціат з богословʼя

Ініціативи, які дають науковцям зосередитися на фундаментальних дослідженнях впродовж семестру чи року, є надзвичайно важливими. Окрім прямої підтримки науковців та сприяння у появі нових досліджень, вони допомагають змінити внутрішню культуру університету, створити новий формат “наукової відпустки”. Також вони є важливим мотиваційним чинником для кращих викладачів і дослідників.

slide 1

Тетяна Костюченко

старша викладачка кафедри соціології НаУКМА

Грантова підтримка від Фонду “Повір у себе” – це можливість завершити тривалий процес роботи над дисертацією, фактично, завершити важливу стадію свого становлення в академічному середовищі.